UBND phường thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập, không chính quy trên địa bàn phường

UBND phường thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập, không chính quy trên địa bàn phường

Hội Cựu chiến binh phường Đằng Giang ra mắt mô hình "Ngã tư đường Lê Quang Đạo - An Đà an toàn, văn minh"

Hội Cựu chiến binh phường Đằng Giang ra mắt mô hình "Ngã tư đường Lê Quang Đạo - An Đà an toàn, văn minh"

Triển khai lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn phường đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Triển khai lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn phường đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập, không chính quy trên địa bàn phường

Thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập, không chính quy trên địa bàn phường

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đằng Giang ra mắt mô hình "Phụ nữ vùng giáo tích cực"

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đằng Giang ra mắt mô hình "Phụ nữ vùng giáo tích cực"

Thông tin về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn quận đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thông tin về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn quận đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03 tháng 01 năm 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023.

Hướng dẫn phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD

Tài liệu hướng dẫn 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Cổng thông tin điện tử

Phường Đằng Giang

Cơ quan quản lý: Ủy ban nhân dân phường Đằng Giang
Địa chỉ: Số 1/126 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

 

Liên kết